افزایش چشمگیر حجم صادرات به چین، امارات و افغانستان در کنار افزایش قابل توجه واردات از امارات دو نکته دیگر از عملکرد تجاری ۲ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است. از دیگر خبرهای مهمی که درباره تجارت خارجی کشور از دریچه گزارش گمرک لازم به یادآوری است، افزایش ارزش دلاری مبادلات خارجی کشور در دوماه فروردین و اردیبهشت است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد کرده و به ۸/ ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. وزن تجارت خارجی کشور نیز با رشدی ۶/ ۶ درصدی به ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا رسیده است.